Kennsla og námsmat

Aðalfag allra í Skólahljómsveit Austurbæjar er samspil í hljómsveit. Hver nemandi fær einkakennslu á sitt hljóðfæri frá upphafi og bætist svo tónfræði við sem aukagrein eftir 2-3 ár.

Skoða og læra meira um hljóðfærin.

Nám í skólahljómsveitum er tvíþætt:

  • Virk þátttaka í A, B eða C sveitum eftir aldri og færni nemenda.
  • Auk þátttöku í hljómsveitaræfingum fær hver nemandi hljóðfærakennslu í 50-60 mínútur á viku eftir aldri og kunnáttu.

Hljóðfærakennsla fer eftir atvikum fram á skólatíma eða eftir skólatíma. Skipulag kennslustunda á skólatíma er í samráði við skólastjóra, viðkomandi grunnskólakennara og með samþykki forráðamanna. Hljóðfæranám byggir að stórum hluta á heimaæfingum. Því er nauðsynlegt að nemendur hafi aðstöðu og njóti stuðnings heima fyrir.

Ástundun

Nemendur mæti á allar hljómsveitaræfingar, spilatíma og aðra skipulagða viðburði á vegum skólahljómsveitarinnar. Öll forföll skal tilkynna með fyrirvara.
Til að viðunandi árangur náist í hljóðfæranámi þarf nemandi að leika á hljóðfæri sitt á hverjum degi.

Námsmat

Námsmat fer fram a.m.k. einu sinni á ári samkvæmt starfsáætlun skólahljómsveita.
Felst það í:

  • Ársprófi skólahljómsveita eða grunn-/miðprófi tónlistarskóla eftir því sem við á.
  • Umsögn og/eða einkunn kennara og stjórnanda um ástundun nemanda.